Nyt Hospital Herlev

Herlev Hospital er udpeget til at være akuthospital i region Hovedstaden, hvilket kræver omfattende udbygninger. Byggeriet er opdelt i to projekter:

  • Kvinde-, barnbygning og ny akutmodtagelse i alt 56.500 m²
  • Udbygning af servicebygning og kapel i alt 8.500 m²

Som bygherrelandinspektør har Tvilum Landinspektørfirma A/S i forbindelse med begge projekter udarbejdet projekteringsgrundlag herunder fastlæggelse af skel, undersøgelse af servitutter og ledninger, udarbejdelse af situationsplan inkl. omfatttende opmålinger af bygningsdele og kælderniveauer, indmåling af brønde og omkransende veje.

Opgaven som bygherrelandinspektør har desuden omfattet etablering, indmåling, beregning og vedligeholdelse af sammenhængende fikspunktsnet for hele hospitalsområdet samt fastlæggelse af byggeri og modulnet i forholdt til eksisterende bygninger.

I forbindelse med udbygning af servicebygning og kapel har Tvilum Landinspektørfirma A/S desuden stået for afsætning af koter, modullinier, fundamenter m.m. for de udførende entreprenører. 

Administrator 1 januar, 2017
Del dette indlæg
Arkivér
Frederiksbro