Royal Arena
København

Tvilum Landinspektørfirma A/S arbejder både som bygherres landinspektør, og for adskillige af de tilknyttede entreprenører.

Indledningsvist har Tvilum Landinspektørfirma A/S udarbejdet projekteringsgrundlaget i form af en situationsplan visende terræn og teknik i området. Denne situationsplan har ud over projekteringsgrundlag dannet grundlag for volumenberegninger i forbindelse med udgravning og opfyldning af jord, og senere er der udført opmåling af jorddepoter og efterfølgende beregning af jordmængde.

Som bygherres landinspektør har vi fastlagt byggeriet geografisk og etableret og vedligeholdt hovedfikspunktsnet. Vi har derudover udført løbende arbejder vedr. afsætning af fundamenter, modullinjer og koter.

Senere i byggefasen har vi leveret as-built målinger som dokumentation af det arbejde entreprenøren har udført.

Administrator 1 januar, 2013
Del dette indlæg
Arkivér
Kulturhavn Kronborg
Helsingør