Rådgivning og jura
Vi har stor erfaring med rådgivning og ejendomsjura - hvilke regler og lovgivning gælder for min ejendom?

Tvilum Landinspektørfirma A/S tilbyder rådgivning inden for en bred vifte af ejendomsretlige emner. Med speciale i ejendomsjura, får du høj ekspertise og kompetent rådgivning – hvad enten du er privat, offentlig eller erhverv. Vi råder over mange dygtige medarbejdere med viden inden for ejendomsdannelse, planlægning, vejjura, etc.

For private

Vi kan rådgive om gældende lovgivning og den offentlige regulering, ligesom vi også gerne hjælper i forbindelse med myndighedsansøgninger og klagesager. Vi tilbyder private kunder, rådgivning om bl.a.:

 • Muligheder og begrænsninger for udnyttelse af jeres ejendom

 • Private fællesveje og vejjura

 • Klagesager 

 • Tinglysning af servitutter / deklarationer 

 • Grundejerforeningsvedtægter

 • Naboret

 • Landbrugslovgivning og landzonetilladelser

 • Skelforretning 

 • Byggelovgivning og planjura

 • Fredninger og naturbeskyttelse

 • Servitutundersøgelse

For offentlige myndigheder og forsyningsselskaber

Vi kan indgå som rådgivere af bl.a. kommuner i forbindelse med anlægsprojekter, hvor vi kan bistå gennem hele processen, fra indledende undersøgelser, til matrikulær berigtigelse. Vi kan bistå kommuner og forsyningsselskaber inden for bl.a. følgende områder:

 • Ekspropriation (areal og rettighedserhvervelse)

 • Byplanlægning (Udarbejdelse af lokalplaner)

 • Vejjura (privatvejsloven, vejloven mv)

 • Ledningsret

 • Lodsejeraftaler

 • Tinglysning af servitutter / deklarationer 

 • Servitutundersøgelse

Vi bistår gerne ejendomsudviklere, arkitekter og andre profesionelle kunder, som arbejder med fast ejendom.

For erhverv

Vi yder rådgivning inden for følgende:

 • Muligheder og begrænsninger for udnyttelse af jeres ejendom

 • Rådgivning ift. ejendomsdannelse 

 • Byggelovgivning og planjura

 • Tinglysning af servitutter / deklarationer 

 • Servitutundersøgelse


Administrator 20 december, 2021
Del dette indlæg
Tags
Arkivér
Matrikulært arbejde
Vi har specialiseret os i alt arbejde indenfor det matrikulære område.