Tvilum Landinspektørfirma A/S

Din landinspektør og samarbejdspartner indenfor ejendomsjura, matrikulære opgaver, 3D scanning og teknisk måling.


Kontakt os

Praktiserende landinspektør i Nordsjælland, København og Falster

Tvilum Landinspektørfirma A/S

Din landinspektør og samarbejdspartner indenfor ejendomsjura, matrikulære opgaver, 3D scanning og teknisk måling.

Areal- og rettighedserhvervelse

Vi råder over ejendomsretlige specialister med stor erfaring og faglig viden inden for ekspropriations- og erstatningsret.

Ejerlejligheder og BBR areal

Vi har mere end 30 års erfaring med opdeling af ejerlejligheder, udstykning og arealopgørelser.

Fysisk planlægning

Vi råder over flere specialister indenfor fysisk planlægning i alle skalaer og faser af projektet.

Kortlægning med droner

Vores drone er ideel til opmåling af større landområder og kan lynhurtigt generere projekteringsgrundlag leveret som DSM/DTM model med mange forskellige outputformater.

Kort og GIS

Vi producerer kort og GIS udtræk til et hvert formål. Kort og tegningsmateriale kan leveres analogt eller digitalt.

Laserscanning

Vi tilbyder laserscanning af byggeri og landskab med en punkttæthed på helt ned til 0.1 mm.

Matrikulærtarbejde

Vi har specialiseret os i alt arbejde indenfor det matrikulære område.

Rådgivning og jura

Vi har stor erfaring med rådgivning og ejendomsjura - hvilke regler og lovgivning gælder for min ejendom?

Teknisk måling

Vi er førende inden for opmåling og afsætning af byggeri og landskab.

Tinglysning

Tinglysning

Vi rådgiver om bestemmelserne i forbindelse med tinglysning ligesom vi gerne udarbejder dokumenterne.