Fysisk planlægning

Vi råder over flere specialister indenfor fysisk planlægning i alle skalaer og faser af projektet.

Kontakt os

Tvilum Landinspektørfirma A/S råder over specialister inden for fysisk planlægning. Vi har stor kendskab til arealforvaltning og planjura og kan rådgive om de arkitektoniske, planmæssige og ejendomsretslige forhold. 

Vi tilbyder: 

  • Udarbejdelse af lokalplan fra A-Z
  • Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, herunder de juridiske, planmæssige og ejendomsretslige forhold
  • Udarbejdelse af miljøvurdering / miljørapport fra A-Z
  • Kommuneplantillæg
  • Bebyggelses- og udstykningsplaner