Kort og GIS

Vi producerer kort og GIS udtræk til et hvert formål. Kort og tegningsmateriale kan leveres analogt eller digitalt.

Kontakt os

Siden den danske stat, regionerne og kommunerne indgik aftale om at etablere grunddataprogrammet og udstille gode grunddata til alle, har en stor mængde kortdata ligget frit tilgængelig for den danske befolkning. Hos Tvilum Landinspektørfirma kan vi hjælpe med at bringe disse mange frie data i anvendelse og skabe værdi for dig, din ejendom eller din virksomhed. Så tag kontakt til os og lad os finde en løsning til dig.

Er du entreprenør eller ledningsejer, som har behov for at levere opmålingsdata til en forsyningsvirksomhed i DANDAS-udvekslingsformatet, kan Tvilum Landinspektørfirma A/S både hjælpe med opmåling, udarbejdelse af brøndrapporter og aflevering af data i DANDAS-formatet.

Vi tilbyder blandt andet:

  • Håndtering og visualisering af Den Danske Højdemodel
  • Udarbejdelse af CAD tegning til skitseprojektering med grundlæggende landkortdata
  • Aktuelle matrikelkort
  • Optegning af fredskovsbelagte arealer, zoner for strandbeskyttelse og klitfredning
  • Optegning af miljø- og naturbeskyttelseslinjer
  • Levering af data i DANDAS-format