Ejerlejligheder og BBR areal

Vi har mere end 30 års erfaring med opdeling af ejerlejligheder, udstykning og arealopgørelser.

Kontakt os

Ejerlejlighedsloven

Ejerlejlighedsloven fastlægger reglerne for, hvilke ejendomme der kan opdeles i ejerlejligheder. Bygningers alder og anvendelse er afgørende for om ejendommen kan opdeles i ejerlejligheder. Mulighederne for opdeling omfatter bl.a.

  • Nybyggeri (påbegyndt opførelse efter d. 1. juli 1966)
  • Bygninger der kun indeholder 2 beboelseslejligheder
  • Fredede bygninger
  • Kondemnerede bygninger
  • Ejendomme hvor min. 80% af etagearealet var registreret som erhvervsareal i BBR d. 31.12.2003
  • Ejendomme der alene anvendes til andet end beboelse
  • Uudnyttede tagetager (tagboliger)

Ovenstående liste er ikke udtømmende og flere forhold kan være gældende. Tvilum Landinspektørfirma A/S rådgiver omkring ejendommes mulighed for opdeling i ejerlejligheder samt forestår hele processen ved ejerlejlighedsopdelingen samt evt. udarbejdelse og tinglysning af vedtægter mv.

Udlejnings- og BBR-arealer

Tvilum Landinspektørfirma A/S har stor erfaring i at gennemføre beregninger af udlejnings- og BBR-arealer. Beregningsprincipperne for udlejningsejendomme er bestemt i bekendtgørelse nr. 311 af 27.06.1983.

Tvilum Landinspektørfirma A/S udfører opmåling og beregning af arealer af ny opførte og ældre boliger og erhvervslokaler, til brug for administration af ejendomme, opdatering af BBR, salg mv.

Ved nye projekter udføres arealberegningen allerede på projektstadiet, så det sikres, at arealer i byggesagen angives korrekt til brug for b.la. indgåelse af kontrakter mv.