Kortlægning med droner

Vores drone er ideel til opmåling af større landområder og kan lynhurtigt generere projekteringsgrundlag leveret som DSM/DTM model med mange forskellige outputformater.

Kontakt os

Droner har mange anvendelsesmuligheder og kan assistere forskellige projekter fra tidlige planlægningsstadier til afsluttende præsentation. Drone data kan også kombineres sammen med øvrige data, som 3D scanninger med terrestrisk måleudstyr. Dataindsamling med drone er også en hurtig og billigere måde at foretage inspektioner af landarealer og større byggeprojekter.

3D Model

Kan anvendes til projektering af bygge- og anlægsprojekter samt tegningsgrundlag til brug ved f.eks. arkitektkonkurrencer med georefereret luftfoto og en punktsky.

Luftfoto

Med dronen er det muligt at tage fantastiske luftfotos af by og landskab. Visualiser arkitektur og landskab kan opleves i en større bymæssig sammenhæng.

Inspektion

Med dronen kan vi komme helt tæt på ellers svært tilgængelige konstruktioner og bygværker og udføre visuelle inspektioner med dronens kamera og den tilsluttede monitor eller FPV-briller.


3D Model

Dronen flyver en forprogrammeret rute og indsamler store mængder af billededata over området. Efterfølgende databehandles billedmaterialet fotogrammetrisk, og der genereres et georefereret ortofoto og en punktsky, som kan eksporteres ud i forskellige CAD-formater.

Ved at sammenligne modellen for det eksisterende terræn med modellen for det projekterede terræn kan der genereres et jordbalanceregnskab, der med stor præcision angiver mængderne for henholdsvis tilført og afrømmet jord.

Projekttyper:

 • Bygge- og anlægsprojekter
 • Tegningsgrundlag til brug i arkitektkonkurrencer
 • Stor-skala landskabsprojekter 
 • Udstykningsprojekter
 • Registrering og overvågning inden for landbrug og skovbrug
 • Opmåling og kortlægning af historiske anlæg og byggeri
 • Grusgrave og områder for råstofudvinding
 • Jorddepoter, støjvolde og tekniske skråningsanlæg

Output:

 • Punktsky
 • Trianguleret 3d-mesh
 • Højdekurver med valgfri ækvidistance
 • Filformater: DWG, DXF, 3DS, DGN, 3D PDF, KMZ, LAS, TXT, CSV, LandXML, PTS, PTX, GeoTIFF, E57
 • Jordberegning: Jordbalanceregnskab
 • Præcision i X,Y: -/+ 1.5 cm
 • Præcision i Z: -/+ 1.5 cm (afhængig af overfladens tilstand, beplantning o.l)
 • Kortprojektion: UTM/ETRSF89, System 34, DKTM/ETRS89, WGS84

Luftfoto

Med dronen er det muligt at tage fantastiske luftfotos af by og landskab set fra helt nye vinkler i en højde på op til 100 m. Muligheden for at flytte kameraet fra øjenhøjde til fugleperspektiv skaber nogle visuelt fascinerende billeder, hvor arkitektur og landskab kan opleves i en større bymæssig sammenhæng. Dronen kan komme tættere på bygninger og byrum end ved klassisk luftfotografering fra flyvemaskine, og billederne bliver derfor meget informative og detaljerige.

Vores drone har nok løftekapacitet til at kunne bære tunge DSLR kameraer med forskellige typer af objektiver. Dette sikrer billeder med høj opløsning og skarphed.

Projekttyper:

 • Markedsføring og kommunikation
 • Turisme - attraktioner, landskab og kulturarv
 • Fotoreferencer af opført byggeri og landskabsprojekter
 • Underlag for visualiseringer til brug i arkitektkonkurrencer
 • Fotodokumentation af et byggeprojekts faser og udvikling
 • Dokumentation af kulturarv og historiske bygninger og anlæg

Output:

 • Panorama: Interaktiv 360 graders gigapixel panorama
 • Billedstørrelse: 7.360 x 4.912 pixels (36.3 MP)
 • Filformater: JPG, TIFF, PNG, TGA
 • Georefereret: WGS84
 • Luftfoto af byrum og arkitektur

Inspektion

Med dronen kan vi komme helt tæt på ellers svært tilgængelige konstruktioner og bygværker og udføre visuelle inspektioner med dronens kamera og den tilsluttede monitor eller FPV-briller.

Dronen kan stå helt stille i en afstand af 1 meter fra emnet hvilket sikrer et billedemateriale af høj kvalitet og skarphed. Dronens kamera kan også monteres ovenpå rammen så droneoperatøren har mulighed for at besigtige undersiden af eksempelvis broer og tagkonstruktioner.

Som output kan der både leveres enkelte billeder eller en stor samlet billedmosaik. Derudover kan der genereres en punktsky eller et trianguleret 3d-mesh med textur i forskellige typer af filformater.

Typer af inspektioner:

 • Vindmøllevinger og tårne
 • Broer
 • Skorstene
 • Bygninger
 • Andre svært tilgængelige bygværker

Output:

 • Modeltyper: Punktsky
 • Trianguleret 3d-mesh
 • 3D interaktiv PDF
 • Billed størrelse: 7.360 x 4.912 pixels (36.3 MP)
 • Gigapixel billedmosaik
 • Filformater: JPG, TIFF, PNG, TGA
 • Georefereret: WGS84

Hvis dit projekt vil anvende drone til dataindsamling, kortlægning eller anden kan du kontakte Tvilum til en snak om dine ideer og hvad Tvilum kan biddrage med. Se vores kontaktformular eller ring til os. Se nederst for kontakt oplysninger.