Amager Bakke

København

Teknisk måling som bygherre landinspektør

Tvilum Landinspektørfirma A/S har som bygherrelandinspektør stået for:

  • Udarbejdelse af projekteringsgrundlag.
  • Rådgivning i forhold til servitutter, vejforhold og matrikulære forhold.
  • Beregning og fastlæggelse af modulnet.
  • Etablering, beregning og vedligeholdelse af fikspunkter igennem hele byggeperioden.
  • Afsætninger og kontrolmålinger for bygherre igennem hele perioden.

Læs mere om vores ydelser indenfor teknisk måling


Bygherre

Amager Ressourcecenter

Hovedrådgivere

Bascon A/S, BIG CHP - Arkitekt, Moe og Brødsgaard A/S, Rambøll Energi

Entreprenører

NCC - Råhus, GEO København, Tvilum Landinspektørfirma A/S

Vi er specialister i teknisk opmåling og afsætning på store byggepladser med krav om høj nøjagtighed.

Vi hjælper også ved akutte problemer.Gilleleje Sø- og Havbad
3D-scanning og BIM