Bryggergården

I forbindelse med omlægning af en fredet belægning, har Tvilum Landinspektørfirma A/Sforetaget en fuldstændig registrering af belægningen med laserscanner.

Laserscanning

I forbindelse med omlægning af en fredet belægning, har Tvilum Landinspektørfirma A/S
foretaget en fuldstændig registrering af belægningen med laserscanner.

Efterfølgende er scanningen konverteret til en 2D-cad fil hvor belægningsmønstre,  brønde, bygningsomrids mv. er indtegnet som vektorer.

Fordelen ved at foretage opmålingen med en laserscanner er, at rekvirenten efterfølgende kan få adgang til alle oplysninger om belægningen som den har set ud, også efter at den er blevet bortgravet og skal reetableres.Bellahøj Huse