Christiansborg Ridebane

Opgaven blev løst en høj-præcisions scanner monteret på vores bil-baserede scan & go system og denne metode blev valgt på grund af opgaven kompleksitet og høje detaljeringsgrad.

Laserscanning

Som led i projektering af belægninger på et område ved Christiansborg Ridebane blev der udført en opmåling af projektområdet.

Opgaven blev løst en høj-præcisions scanner monteret på vores bil-baserede scan & go system og denne metode blev valgt på grund af opgaven kompleksitet og høje detaljeringsgrad.

Ved montering af scanner på scan & go systemet (= scanningshøjde på ca. 4 meter) er det muligt at udføre scanning af områder med mange mennesker og mange parkerede biler.

Data fra scanning (= 3D punktsky) blev digitaliseret til en 3D CAD tegning.


Bryggergården
I forbindelse med omlægning af en fredet belægning, har Tvilum Landinspektørfirma A/Sforetaget en fuldstændig registrering af belægningen med laserscanner.