Deltakvarteret

I forbindelse med opførelsen af et nyt boligområde i Vinge har Tvilum Landinspektørfirma A/S udført opmålinger med drone af byggepladsen.

Laserscanning

I forbindelse med opførelsen af et nyt boligområde i Vinge har Tvilum Landinspektørfirma A/S udført opmålinger med drone af byggepladsen.

Opmålingen blev udført som en fotogrammetrisk opmåling med en nøjagtighed på 5 cm i plan og 3-4 cm i koten.

Der blev leveret georefererede ortofotos med en detaljegrad på 10 mm pr. pixel samt punktskyer placeret i kortprojektion DKTM3.

Opmålingerne anvendes til kvalitetssikring og kontrol af placeringer af bærelagene til husene og til beregning af volumener af jorddeponier på byggepladsen.

Derudover blev der leveret skråfoto af byggepladsen som dokumentation for den pågældende byggefase.

Volumenberegning

Der beregnes volumener af jorddeponier på byggepladsen

Digital model

Ortofotoet digitaliseres til vektorgrafik

Skråfoto

Skråfoto af byggepladsen

Christiansborg Ridebane
Opgaven blev løst en høj-præcisions scanner monteret på vores bil-baserede scan & go system og denne metode blev valgt på grund af opgaven kompleksitet og høje detaljeringsgrad.