Deltakvarteret, Vinge
Opmåling og ortofoto

I forbindelse med opførelsen af et nyt boligområde i Vinge har Tvilum Landinspektørfirma A/S udført opmålinger med drone af byggepladsen.  

Opmålingen blev udført som en fotogrammetrisk opmåling med en usikkerhed på 5 cm i plan og 3-4 cm i koten. Der blev leveret georefererede ortofotos med en detaljegrad på 10 mm pr. pixel samt punktskyer placeret i kortprojektion DKTM3.

Opmålingerne anvendes til kvalitetssikring og kontrol af placeringer af bærelagene til husene og til beregning af volumener af jorddeponier på byggepladsen.

Derudover blev der leveret skråfoto af byggepladsen som dokumentation for den pågældende byggefase.

Læs mere om vores droneydelser under de enkelte kompetencer.Administrator 1 januar, 2015
Del dette indlæg
Arkivér
Danmarks Akvarium
Charlottenlund