Den nye bane mellem København og Ringsted

Tvilum Landinspektørfirma A/S har været rådgiver for Banedanmark hvor vi har været tilknyttet Banedanmarks bygherreorganisation som Landinspektør/fagprojektleder for ekspropriationer i forbindelse med anlæg af den ny bane København – Ringsted.

Ekspropriation

Tvilum Landinspektørfirma A/S har været rådgiver for Banedanmark hvor vi har været tilknyttet Banedanmarks bygherreorganisation som Landinspektør/fagprojektleder for ekspropriationer i forbindelse med anlæg af den ny bane København – Ringsted.

Arbejdet har indeholdt ansvar for afholdelse og deltagelse ved ekspropriationsforretninger, taksationssager, retssager, forhandling med lodsejere og myndigheder om erstatning og arealanvendelsesmæssige løsninger, samarbejde med ekspropriationskommissionen, intern koordinering af arbejderne i Banedanmark samt styring af økonomi og ressourcer inden for fagområdet.

Anlægsprojektet havde et samlet budget på omtrent 10,4 milliarder og strækker sig over 60 km fra Ny Ellebjerg Station langs Køgebugt- og Vestmotorvejen til Ringsted Station.

For information om projektet henvises til Banedanmarks anlægsprojekt Den nye Bane:

Den Grønne Karré
I forbindelse med projektet De Grønne Karré har vi udført hovedafsætning og teknisk afsætning.