Drone opmåling af Amagerværket

Drone opmåling

I forbindelse med et større anlægsprojekt på Amagerværket har Tvilum Landinspektørfirma A/S udført opmålinger med drone af arealerne omkring værket.

Opmålingen blev udført som en fotogrammetrisk opmåling med en nøjagtighed på 5 cm i plan og 3-4 cm i koten.

Der blev leveret georefererede ortofotos med en detaljegrad på 10 mm pr. pixel samt punktskyer placeret i kortprojektion DKTM3.

Opmålingerne anvendes som projekteringsgrundlag og til volumenberegning af kul- og jorddeponeringer.

Ved droneopmåling kan der udføres præcise opmålinger af meget store arealer på kort tid.Den færdige punktsky set fra droneperspektiv


Den færdige punksky - detaljer omkring dæksler og belægninger
Teglholmen Øst
Karré G