Hovedstadens Letbane

Udarbejdelse og sikring af, at det rette opmålingsgrundlag er til stede i forbindelse med detailprojekteringen til anlæg af Letbanen samt til afmærkninger af ekspropriationsgrænserne i forbindelse med ekspropriationsprocessen m.v.

Opmåling

Tvilum Landinspektørfirma A/S er i konsortium med Mølbak Landinspektører A/S (Konsortiet MølbakTvilum) rådgivere for Metroselskabet i forbindelse med opmålingen til anlæg af Hovedstadens Letbane.

Letbanen strækker sig over 28 kilometer mellem Lyngby og Ishøj og har et anlægsbudget på ca. 4 mia. kr.

Tvilum Landinspektører er via konsortiet rådgiver og udførende landmålere m.v. i forbindelse med udarbejdelse og sikring af, at det rette opmålingsgrundlag er til stede i forbindelse med detailprojekteringen til anlæg af Letbanen samt til afmærkninger af ekspropriationsgrænserne i forbindelse med ekspropriationsprocessen m.v.

Rådgivningen omkring opmålingen omfatter bl.a. følgende:

  • Etablering, opmåling og sikring af hovedpunktsnet med statisk GPS.
  • Etablering, opmåling og sikring af paspunkter langs hele strækningen.
  • Etablering, opmåling og sikring af højdepunkter langs hele strækningen med Geometrisk nivellement.
  • Opmåling og udarbejdelse af situationsplaner for hele strækningen.
  • Koordinering med Metroselskabets øvrige rådgivere og interessenter.

I konsortiets er der en projektorganisation, hvor Tvilum Landinspektørfirma A/S bidrager med en Landinspektør i projektledelsen samt med flere nøglepersoner og medarbejdere i form af Kort- og Landmålingsteknikkere, Tekniske tegnere samt landmålere m.v.

Laserscanning af Gl. Kongevej
Vi valgte at scanne hele strækningen med en høj præcisionsscanner monteret på ladet af vores scanningsbil.