Laserscanning af Pragtgalleriet på Frederiksborg Slot

I forbindelse med en registrering af eksisterende forhold har Tvilum Landinspektørfirma A/S med laserscanning opmålt pragtgalleriet på Frederiksborg Slot.

Laserscanning

I forbindelse med en registrering af eksisterende forhold har Tvilum Landinspektørfirma A/S med laserscanning opmålt pragtgalleriet på Frederiksborg Slot.

Luftfoto af Nykredits kontordomiciler
Med dronen er det muligt at tage fantastiske luftfotos af by og landskab set fra helt nye vinkler i en højde på op til 100 m. Muligheden for at flytte kameraet fra øjenhøjde til fugleperspektiv skaber nogle visuelt fascinerende billeder hvor arkitektur og landskab kan opleves i en større bymæssig sammenhæng.