Luftfoto af Nykredits kontordomiciler

Med dronen er det muligt at tage fantastiske luftfotos af by og landskab set fra helt nye vinkler i en højde på op til 100 m. Muligheden for at flytte kameraet fra øjenhøjde til fugleperspektiv skaber nogle visuelt fascinerende billeder hvor arkitektur og landskab kan opleves i en større bymæssig sammenhæng.

Luftfoto med drone

I forbindelse med et større fotoregistreringsprojekt blev der taget luftfotos af Nykredits kontordomiciler, blandt andet til brug i Schmidt Hammer & Lassens markedsføringsmateriale.

Med dronen er det muligt at tage fantastiske luftfotos af by og landskab set fra helt nye vinkler i en højde på op til 100 m. Muligheden for at flytte kameraet fra øjenhøjde til fugleperspektiv skaber nogle visuelt fascinerende billeder hvor arkitektur og landskab kan opleves i en større bymæssig sammenhæng.

Dronen kan komme tættere på bygninger og byrum end ved klassisk luftfotografering fra flyvemaskine og billederne bliver derfor meget informative og detaljerige.

Vores drone har nok løftekapacitet til at kunne bære tunge DSLR kameraer med forskellige typer af objektiver. Dette sikrer billeder med høj opløsning og skarphed.

Ny Herlev Hospital
Som bygherrelandinspektør har Tvilum Landinspektørfirma A/S i forbindelse med begge projekter udarbejdet projekteringsgrundlag herunder fastlæggelse af skel, undersøgelse af servitutter og ledninger, udarbejdelse af situationsplan inkl. omfatttende opmålinger af bygningsdele og kælderniveauer, indmåling af brønde og omkransende veje.