Mariebjerg Kirkegård

Fotoregistrering med drone af kirkegårdens forskellige haverum.

Fotoregistrering med drone

I forbindelse med en landskabsanalyse af Mariebjerg Kirkegård har Tvilum Landinspektørfirma A/S foretaget fotoregistrering af kirkegårdens forskellige haverum.

Kunden kunne følge med på en monitor og selv være med til at komponere og frame billederne.

Trafikanalyse ved Lindevangskolen Frederiksberg
Dronen overvågede trafikken fra 90 meters højde i 20 min.