Novo Nordisk

I forbindelse med anlæg af Novo Nordisk nye råvareanlæg i Hillerød har Tvilum Landinspektørfirma A/S udført opmåling med drone af betondæk med udlagte varmeslanger.

Drone opmåling

I forbindelse med anlæg af Novo Nordisk nye råvareanlæg i Hillerød har Tvilum Landinspektørfirma A/S udført opmåling med drone af betondæk med udlagte varmeslanger.

I databehandlingen blev der udarbejdet as-built tegninger til brug i afsætningen af borehulsmarkeringer i betondækket.

Marmormolen Øst
I forbindelse med opførelse af i alt 12 boligblokke og parkeringskælder i 2 etager på Marmormolen Øst ved siden af FN-byen, har Tvilum Landinspektørfirma A/S bl.a. forestået fastlæggelse og afsætning af byggeriets hovedlinjer, opmåling og beregning af BBR- og udlejnings-arealer, ejendommens opdeling i ejerlejligheder, bygherrerådgivning samt bistået ved udarbejdelse af ejerforeningsvedtægt mv.