Stop 37 Rønnede

3D-Visualisering af fremtidigt byggeri

3D Visualisering

Naturbeskyttelseslovens § 21 stk. 2 beskriver at reklamer i det åbne land som udgangspunkt ikke er tilladt, medmindre at den pågældende reklame ikke ”virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande”.

For at myndigheden(vejdirektoratet) kan vurdere dette, blev der udarbejdet visualiseringer i 3D, som viser byggeriets udtryk ift. de eksisterende omgivelser.

 

Ekspropriation til cykelsti i Køge Kommune
Rådgivning af Køge Kommune i forbindelse med ekspropriation af arealer fra 9 lodsejere, til brug for anlæg af en ny cykelsti.