Trafikanalyse ved Lindevangskolen Frederiksberg

Dronen overvågede trafikken fra 90 meters højde i 20 min.

Drone overvågning

I forbindelse med en større trafikanalyse af de trafikale forhold omkring skolerne på Frederiksberg udførte vi videoregistrering med drone af Lindevangskolen.

Opgaven blev udført for Viatrafik som benyttede optagelserne til at foretage trafiktælling og observere trafikanternes adfærd i myldretiden.

Dronen overvågede trafikken fra 90 meters højde i 20 minutter.


Kulturhavn Kronborg
Opgaven omfatter opmåling, ejendomsrådgivning, tinglysning af skøder, matrikulære ændringer, samt rådgivning omkring ledningsret, vejret mv.